ตรวจเบอร์โทร หรือเบอร์บัญชีน่าสงสัยด้วย berwho.com

http://berwho.com

เป็นเว็บเพิ่งเริ่ม แต่ไอเดียดี เอาไว้แจ้งพวกเบอร์หลอกลวง