จำนวนสระไทย ที่เจอในการค้น Google

เวลาอยากค้น google แต่จะหาที่เป็นภาษาไทย เราสามารถเลือก filter ให้หาเฉพาะเว็บไทย หรือ ภาษาไทยได้
แต่ก็ยังมีอีกวิธีที่จะเจอภาษาไทยคือ เราใส่คำค้นหาที่เป็น ภาษาไทยเข้าไปด้วย
ต่อไปนี้จะทำการเลือกสระที่เจอเยอะในการค้น Google

มีหน่วยเป็น ล้าน ผลการค้นหา นะครับ

อ 158
น 136
ย 109
ว 89.4
เ 14.8
า 9.4
แ 7.2
ไ 5.7
ิ 4.8
ะ 4.7
ใ 4.3
ี 3.1
ุ 2
ื 1.6
ู 1.6
ึ 0.9

และจากงานวิจัย ที่น่าสนใจ http://pindex.ku.ac.th/file_research/word_7.pdf
จำนวนตัวอักษรที่เจอในชีวิตประจำวัน มีหน่วยเป็น ‘000
า 32
น 28
ร 22
่ 22
อ 20
ก 19
ง 19
เ 18
ว 17
ม 16
้ 16
ย 13
ั 13
ี 12
ท 11
ด 10
ล 10

และอีกที่
http://www.lab.in.th/40/thai-alphabet-statistic-in-tweet
ข้อมูลทวีต จากจำนวน 231,914 ข้อความทวีต
10 อันดับแรก
[น] => 660976 (นอ หนู)
[า] => 629121 (สระ อา)
[่] => 565318 (ไม้เอก)
[อ] => 547022 (ออ อ่าง)
[้] => 441564 (ไม้โท)
[ก] => 438491 (กอ ไก่)
[เ] => 435631 (สระ เอ)
[ร] => 417325 (รอ เรือ)
[ม] => 398385 (มอ ม้า)
[ง] => 376920 (งอ งู)

เลือกเอาตัวอักษรพวกนี้ใส่ไปในคำค้นก็จะเจอภาษาไทยได้
คือ น กับ อ