ค้นหาโปรแกรม FTP Client

search google ด้วย keyword “best free ftp” แล้วเอาลิ้งที่เจอจากหน้าแรก
ที่เป็นการจัดอันดับโปรแกรมเท่านั้น มารวบรวมแล้วให้คะแนน
พวกลิ้งที่เป็นของโปรแกรมแค่ 1 โปรแกรม จะถือว่าเป็นการจัดอันดับของ Google

ลิ้งที่เจอมีตามนี้
1.http://www.techrepublic.com/blog/five-apps/five-solid-ftp-clients-that-also-happen-to-be-free/
2.http://www.techsupportalert.com/best-free-ftp-client.htm
3.http://lifehacker.com/5039956/five-best-ftp-clients
4.http://www.perfectgeeks.com/list/top-best-free-ftp-client-software/48
แล้วมีโปรแกรมเดี่ยวๆที่อยู่ในหน้าแรกของ Google เองคือ

เอามาจัดอันดับคะแนนได้ตามนี้
2313370_cr

เปลี่ยนอันดับให้เป็นคะแนน โดยการสลับตัวเลขมากน้อย
2444364_cr

เอามาเรียงกันให้เป็นแถวเดียวกัน
2580147_cr

เรียงลำดับใหม่ตามชื่อโปรแกรม
2664434_cr

รวมคะแนนโปรแกรมเดียวกันเข้าด้วยกัน
2814507_cr

เรียงใหม่ตามคะแนน
2827034_cr

สรุป โปรแกรม Best Free FTP Client
1. FileZilla
2. WinSCP
3. FireFTP

ตัวที่ Interface น่าใช้มากที่สุดคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้ Free FTP