ค้นหารูปซ้ำในเครื่องคอม

search google ว่า image duplicate

ผลการค้นหาหน้าแรกที่เป็นการรวมโปรแกรมมาเสนอมี 2 Link

เอาทั้งสองมารวบรวม

Dup Detector
DupliFinder
DoubleKiller
SimilarImages
VisiPics Visipics
Similar Image Search
Image Search Pony
Awesome Duplicate Photo Finder
Similar Picture Find
Similar Image Finder
Anti-Twin
Exact Duplicate Finder

ปรากฏว่ามี 1 โปรแกรมชื่อตรงกันคือ VisiPics

ลองโหลดมาใช้งานโอเคพอสมควร

1.http://www.makeuseof.com/tag/5-ways-to-find-duplicate-image-files-on-your-computer-windows/

2.http://listoffreeware.com/list-of-best-free-duplicate-photo-finder-software/