คำสั่ง Run เปิดโปรแกรมสำคัญๆ ของ Windows

msconfig

regedit

control userpasswords2