คำถามเกี่ยวกับ การซื้อ LTF เพื่อลดภาษี

1.จำนวนที่จะซื้อได้คือ 15% ของเงินได้ต่างๆ ตอนแรก ที่ยังไม่หักอะไร หรือไม่เกิน 500000

2.วันที่ซื้ออยู่ปีไหนก็ใช้ลดของปีนั้น

3.ระยะเวลาคือ 5 ปีปฏิทิน นับง่ายๆว่าปีที่ซื้อ ถือ และ ขาย มันต้องมีครบ 5 ปี ซื้อ 1 ปี ถือ 3 ปี ขาย 1 ปี เช่น ซื้อ 2551 ถือ 2552 2553 2554 ขาย 2555 ครบ 5 ปี ปฏิทิน วันที่เท่าไหร่ก็ได้ขอให้ปีครบตามนี้

4.จะเป็นการลงทุนแค่ 4 ปีแรก เพราะปีที่ 5 เราขายของปีแรกเอาเงินมาซื้อเพื่อลดภาษีปีที่ 5 ได้ แต่ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องเงินต้นและกำไร

5.ต้องถือให้ครบเงื่อนไข(5ปีปฏิทิน) ถ้าไม่ครบแล้วเราขายก่อน(ขายได้กำไร) เราจะมองเงินกำไรว่าเป็นเงินได้ของปีที่ขาย ต้องเอามาใส่เป็นเงินได้และเสียภาษี แต่ถ้าขายหลังครบเงื่อนไข ได้กำไร ไม่ต้องเอาเข้าระบบ แต่เงินต้นไม่แน่ใจว่ายังไง

6.หลักฐานที่ใช้ในการยื่นภาษีคือ หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เห็นบอกว่าธนาคารจะส่งมาให้เราตอนต้นปี รวบรวมรายการซื้อทั้งหมดส่งมาให้ ทางไปรษณีย์ ประมาณเดือนมกราคม

7.การคิดภาษี คือให้นำยอดที่เราซื้อมาหักออกจากเงินได้ เหมือนรายการหักอื่นๆได้เลย

เหลือเงินได้เท่าไหร่ค่อยเอาไปคิดภาษี

8.เว็บช่วยคิดแบบง่ายๆ ใช้ดีมาก

http://www.tsi-thailand.org/index.php?option=com_wrapper&Itemid=83

อ้างอิง

1.http://www.atriumtech.com/cgi-bin/hilightcgi?Home=/home/InterWeb2000&File=/home2/searchdata/Forums2/http/www.pantip.com/cafe/sinthorn/topic/I4935965/I4935965.html

2.http://topicstock.pantip.com/sinthorn/topicstock/2007/07/I5659337/I5659337.html

3.http://www3.pantip.com/cafe/sinthorn/topic/I13039584/I13039584.html

4.http://k-expert.askkbank.com/Pages/FAQItem.aspx?category=3&itemid=156

5.http://www.nationejobs.com/content/money/sbenefit/template.php?conno=635

6.http://www.rd.go.th/publish/26016.0.html

7.http://www.tsi-thailand.org/index.php?option=com_wrapper&Itemid=83