ความรู้เกี่ยวกับสมองที่น่าสนใจ

theweek.com/articles/460769/12-things-know-about-brain-works

เช่น ช่วงเวลาบ่าย 2 ถึง บ่าย3 เหมาะจะเป็นเวลางีบที่สุด