ขั้นตอนการสร้าง Software ให้คนเอาไปติดตั้งได้ง่าย

เลียนแบบมาจาก
Famous 5-Minute Install ของ WordPress
http://codex.wordpress.org/Installing_WordPress#Famous_5-Minute_Install

เว็บที่สร้างของ java จะเป็นไฟล์ .war ให้เราสร้างมาแล้วรองรับการเอาไปติดตั้งอย่างง่ายๆ เหมือนของ WordPress
0.หลังจากที่มีไฟล์ .war อยู่ในมือแล้ว ให้เริ่มขั้นตอนการติดตั้งได้เลย
1.สร้าง database ที่จะใช้กับเว็บ และ user/pass สำหรับเข้าใช้งาน database อันนั้น (อย่าลืมตั้งสิทธิให้สามารถแก้ไข database นั้นได้)
2.แตก zip ไฟล์ .war เข้าไปที่ไฟล์ ที่เราสร้างไว้สำหรับ config database แล้วใส่ข้อมูลเข้าไป คือ ชื่อ database, username, password
3.zip ให้เป็น .war ใหม่อีกครั้ง แล้วเอาไปใส่ไว้ที่ server
4.run โปรแกรมผ่าน web browser เข้าไปที่ page ที่เราสร้างไว้สำหรับ สร้าง table เริ่มต้นของโปรแกรมเรา
5.จบ