การ Export Java Program

เมื่อ project เราพร้อมแล้วให้ click ขวาที่ตัว project
เลือก export เลือก java>runnable jar file
เลือก lunch config คือเลือกว่าไฟล์ไหนเป็นไฟล์หลักที่จะเริ่ม run (ต้องมี main method อยู่)
เลือก ว่าจะ export ไปไว้ที่ไหน
กด Finish ได้เลย จะได้ jar file ออกมา
สามารถ double click ได้เลย มันจะ run ทันที ถ้ามีการติดตั้ง java ไว้แล้ว

ระวัง:error Could not find main method from given launch configuration
วิธีแก้คือ ให้เราใช้ eclipse run โปรแกรมนั้นก่อน 1 ครั้ง ก่อนที่จะทำการ Export

ที่มา:http://www.youtube.com/watch?v=RbhJ9sTMTD8
และ http://stackoverflow.com/questions/3224364/launch-configuration-shows-up-blank-when-trying-to-export-runnable-jar