การ Download Facebook Album

จากการหาและลองใช้งาน ตัวที่เอามาแนะนำคือ

Chrome Extension ชื่อ DownAlbum

พอติดตั้งแล้วเราจะมี Icon เพิ่มขึ้นมาตรงมุมขวาบนของ Browser

พอเราโหลดหน้า Facebook Album ตัว Icon จะทำให้เรา Click ได้

เราเลือก Normal แล้วรอให้ดำเนินการ เสร็จแล้วจะมี Tab ใหม่มา แล้วเราก็กด Save เว็บเพจหน้านี้ตามปกติ(Save As Web Page Complete)

เราจะได้รูปทั้งหมดมาด้วย เสร็จ

แต่มันจะมีปัญหาเวลาที่รูปที่ได้จำเป็นต้องเรียงลำดับ

ในขั้นตอนที่มี Tab ใหม่มาให้เรา ให้เรากด ChangeName

ตามด้วย Auto Zip All มันจะ zip ทุกรูปแล้วให้เราโหลดมาเลย

เสร็จ