การ copy link ที่เป็นภาษาไทยแล้วให้มันไม่เป็นภาษาต่างดาว

เวลาที่เราเจอลิ้งดีดีแล้วอยากเก็บไว้ เราจะ copy มาจากตรงช่อง url

เช่น th.wikipedia.org/wiki/การจัดการ

การ copy ชื่อ link ไทย

แต่เมื่อเรา copy แล้วมาวางบน notepad มันจะกลายเป็น

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3

ซึ่งยาวเยอะอ่านไม่ออกและน่ารำคาญมาก

วิธีแก้แบบชาวบ้านเลยก็คือ

ให้เรา copy มาไม่ให้ครบประโยค
เช่น select เพื่อระบายแค่ h.wikipedia.org/wiki/การจัดการ
เมื่อเอามาวางใน text editor แล้วเราค่อยมาเติม t ที่ขาดไปแค่ตัวเดียวข้างหน้า จบเลย ง่าย
ก็จะได้ th.wikipedia.org/wiki/การจัดการ และอาจจะเติม http:// ข้างหน้าด้วยก็ได้