การใช้ cygwin เพื่อ remote server แทน putty และการเซ็ต user

ชื่อโปรแกรม Cygwin Terminal

เมื่อติดตั้งเสร็จให้เข้าไปตั้งค่าที่ folder

C:\cygwin\home\\.ssh\config

config เป็นไฟล์ text ธรรมดาๆ

ข้างในใส่ชื่อย่อ + host + user ได้เลย

ตัวอย่าง

Host myhost
HostName xxx.xxx.xxx.xxx
User youruser

การเริ่มใช้งานคือ

emacs -nw

-nw = no window mode ไม่รู้ว่ายังไงแต่เขาสอนมาแบบนี้ และคนอื่นๆในเน็ตก้มองว่า default ควรจะเป็นแบบนี้

basic คำสั่ง
C คือ Control
M คือ Alternate

ออก C-x C-c
save C-x C-s
คำสั่งที่เป็น 2 อันแบบนี้ การกดคือ กดชุดแรกแล้วรอ ล่างสุดให้มันขึ้นคำสั่งที่เรากดมาก่อน แล้วค่อยกดคำสั่งชุดต่อไป เช่น กด C-x ก่อน พอรอล่างสุดขึ้นว่า C-x เราจึงกด C-c ตามไปอีกที

C-p, C-n เลื่อนขึ้นลงบรรทัด
C-b, C-f เลื่อน cursor กลับทีละตัวอักษร
C-a, C-e ย้าย cursor ไปต้น สุด บรรทัด
M-a, M-e ย้าย cursor ไปต้น สุด ประโยค

C-d ลบตัวอักษรข้างหลัง

แต่ความจริงที่ลองใช้ arrow เลื่อนหน้าหลัง หรือ del และ backspace ก็ใช้ได้ตามปกตินะ

การ copy/paste

C-Space เพื่อ mark จุดเริ่ม

M-w เพื่อเป็นจุดจบและทำการ copy

C-y เพื่อวาง