การใช้งาน TCP Optimizer

TCP Optimizer เป็นโปรแกรมปรับแต่งอินเทอร์เน็ตให้ทำงานได้ดีสุดตามที่ความเร็วอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ของเราที่ติดตั้งไว้ ปัจจุบันนี้มี Version 4 แล้ว

วิธีใช้งานคือ

1.คลิกขวาเลือก Run as administrator

2.เลือกความเร็วอินเทอร์เน็ตของเราตามที่เราติดตั้ง

3.เลือก Network Adapter หรือเลือกทั้งหมดที่ “Modify all network adapters”

4.Optimal settings แล้วก็ Apply

5.จบ

 

1.https://www.speedguide.net/articles/tcp-optimizer-4-documentation-windows-7-8-10-2012-5821#quick