การใช้งาน tablefilter

ต้องการให้หัว table สามารถมี dropdown list ให้กรองสิ่งที่จะแสดงในตารางได้
ค้นหา library ที่มีการเคลื่อนไหวในปีที่ผ่านมา เจอ lib ตัวนี้
http://tablefilter.free.fr/
ลองใช้งานก็โอเคดี

วิธีติดตั้งง่ายๆ

1.download ไฟล์ js มา
2.
3.

9299921_cr