การใช้งาน Hard Drive ลูกใหม่

หลังจากซื้อ Hard Disk มาใหม่ เมื่อเราติดตั้งเข้าไปแล้วให้ทำตามนี้

0.เวลาต่อ Hard Disk เข้าไปใหม่แล้วเปิดโปรแกรม Disk Management มันจะ Pop Up ขึ้นมาถามเราทันทีเลยว่าเจอ Hard Disk ลูกใหม่ เราจะต้องทำการ Initialize ก่อนถึงจะเริ่มใช้งานได้

โดยมันจะให้เราเลือก 2 แบบคือ MBR กับ GPT

โดยจากข้อมูลของ [1] เขาบอกว่า ให้ใช้ GPT เพราะมันคือของใหม่ที่มาแทนที่ MBR ตัวเก่า

ยกเว้นว่าเราจำเป็นจะต้องใช้งาน Hard Disk ลูกนี้กับระบบเก่าจริงๆถึงจะใช้ MBR

ถ้าอยากจะดูว่า Hard Disk ตัวที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันมันเป็นประเภทไหนก็ดูจาก Click ขวาไปที่ Disk นั้นแล้วเลือก Properties แล้วดูที่ Tab Volume
1.ต่อมาเราก็สร้าง Volume ขึ้นมาใหม่ Click ขวาไปตรงพื้นที่ที่เขียนว่า Unallocated เลือก New Simple Volume

มีให้เลือก 2 แบบ Basic กับ Dynamic
เลือกแบบ Basic คือ การใช้งานทั่วไป

Dynamic คือ การใช้งานเฉพาะทาง มันแปลง Hard Disk ของเราให้มีความสามารถบางอย่างเพิ่มเติมให้รองรับเวลา Hard Disk พัง

ถ้าต้องการแบ่ง Partition
2.New Partition มีให้เลือก 2 แบบ Primary vs Extended
เลือก Primary เพราะ Extend จะต้องการเมื่อต้องการเกินกว่า 4 Partition
Primary แบ่งได้แค่ 3 Partition

1.https://www.howtogeek.com/193669/whats-the-difference-between-gpt-and-mbr-when-partitioning-a-drive/

2.https://www.nextofwindows.com/how-to-convert-a-dynamic-disk-storage-back-to-basic-without-losing-any-data-in-windows-7/