การเลือกขนาดของ Allocation Unit Size เวลา Format Disk

มันคือ Unit ย่อยๆที่จะเอาไว้เก็บข้อมูล โดยเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้เล็กหรือใหญ่ ความแตกต่างกันคือ ถ้าใหญ่ๆ มันจะทำงานรวดเร็วมีประสิทธิภาพ แต่แลกมาด้วยการเปลืองเนื้อที่สูญเปล่าเพราะจอง Unit ไว้ขนาดใหญ่ ถ้า Unit เล็กลงจะทำให้การใช้สอยเนื้อที่คุ้มค่าที่สุดแต่แลกมากับการทำงานหนักขึ้นของคอมพิวเตอร์และประสิทธิภาพการทำงานลดลง แต่มีการเอาข้อมูลมาให้ดูว่า Unit ขนาดใหญ่ที่ว่าเปลืองเนื้อที่นั้นพอเอาเข้าจริงมันก็ไม่ได้เปลืองอะไรมากมาย เพราะปัจจุบัน HDD(Hard Disk Drive) ที่ใช้ก็เยอะพอสมควร มันอาจจะเปลืองที่ไป 300 MB แค่นั้นเอง

ตามมาตรฐานของ Microsoft คือ ถ้าความจุ HDD ต่ำกว่า 16 TB มันจะมีขนาด Unit Default ที่ 4KB

 

 

1.https://www.missingremote.com/guide/tips-and-tweaks-how-optimize-performance-media-storage-drives

2.https://www.howtogeek.com/136078/what-should-i-set-the-allocation-unit-size-to-when-formatting/