การเซ็ต virtualhost ใน linux

เข้าไปที่ etc/httpd/conf/httpd.conf

เลื่อนลงมาบรรทัดล่างสุด