การเซ็ตค่า Default Connection ของ Network

เข้าไปที่ Control Panel\Network and Internet\Network Connections

แล้วกด Alt มันจะมี Menu โผล่ขึ้นมาเราก็เลือก Advanced > Advanced Settings

ตรง Connections เราเลื่อนขึ้นลงได้เลย

 

 

1.https://support.microsoft.com/en-us/help/2526067