การลบ Tabs ที่เปิดค้างไว้และ Cookies ของ Firefox

Notebook ที่ใช้งานอยู่ อยู่ๆก็เครื่องดับเปิดไม่ติดแต่ก่อนที่จะเอาไปซ่อมที่ร้าน ต้องป้องกันเรื่องเว็บไซต์ต่างๆที่ Login ค้างไว้อยู่ เช่น Facebook ดังนั้นจึงต้องหาทางลบทิ้งไปก่อน โดยเวลาเข้าไปดูใน Harddisk ให้เข้าไปที่

AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles

แล้วจะเจอ Folder ข้างในที่เป็นที่เก็บข้อมูลต่างๆ

ให้หาคำว่า session จะเจอ ไฟล์ sessionstore.js, sessionCheckpoints.json, session-state.json

และอีก 1 Folder คือ sessionstore-backups

ซึ่งเป็นที่เก็บข้อมูลเรื่อง Tabs ที่เปิดค้างไว้อยู่[1] ให้เราลบออกทั้งหมด(เวลาเปิด Firefox มันจะสร้างไฟล์และ Folder พวกนี้ขึ้นมาใหม่ หรือจะ Backup ของเดิมแล้วเอามาใส่คืนก็ได้)

ส่วนการ Login ค้างไว้ เช่นของ Facebook มันใช้ Cookies ในการเก็บข้อมูลการ Login

การลบคือหาคำว่า cookies จะเจอ 2 ไฟล์ คือ cookies.sqlite, cookies.sqlite.bak

ลองลบแค่ cookies.sqlite การ Login มันก็จะหายไปแล้ว เวลาเปิด Firefox มันจะสร้างมาให้ใหม่

แต่ไม่รู้ตัว bak มันเอาไว้ทำไม ถ้าเราลบไปมันไม่สร้างมาให้ใหม่ด้วย

1.http://techrant.co.uk/2012/03/how-to-recover-your-firefox-session-when-all-hope-is-lost/