การลบ hiberfil.sys และ pagefile.sys

pagefile.sys คือ Virtual Memory เอาไว้ให้ Windows ใช้งาน

โดยถ้าเราอยากจะลบมันเราก็แค่เข้าไปเลือกว่า No paging file

แล้วพอ Restart เครื่อง ไฟล์ที่เคยเป็น pagefile.sys มันก็จะหายไปเอง

แต่ถ้ายังไม่ Restart ไฟล์ที่เคยมีอยู่แล้วมันก็จะยังอยู่นะ

ส่วนเวลาเราสร้าง pagefile ที่ hdd ลูกใหม่

มันจะสร้างไฟล์มาเตรียมไว้เลยตาม init ที่เราตั้ง จะยังไม่ถึงขนาด max แต่ถ้าเราใช้เกินมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆจนถึงmax

ส่วน hiberfil.sys เอาไว้เก็บข้อมูลเวลาเราใช้งาน Hibernate

คือการปิดเครื่องโดยที่ Save โปรแกรมและข้อมูลทั้งหมดที่เปิดค้างไว้อยู่ลง HDD

แล้วพอเปิดมาใหม่มันก็เอาที่ Save เก็บไว้เปิดมาให้ใช้ได้เลย ทำให้เปิดเครื่องเร็วและงานค้างก็ยังอยู่

แต่ถ้าเราไม่ได้ใช้งาน Hibernate เราก็จะเปลืองที่ใน HDD

ดังนั้นสามารถลบออกไปได้โดยปิดการทำงานของ Hibernate

[1] บอกมี 2 วิธี run command as admin แล้วใส่ powercfg –h off จบเลย ยกเลิกแล้วลบไฟล์ด้วย

2 เหมือน 5 และ menu จะไม่มี hiber ใช้ command คือ powercfg.exe -h off

3.บอกว่าให้เข้าไปปิดที่ control panel ก่อนแล้วจึงมาสั่งผ่าน command อีกที powercfg.exe -h off

4.บอกว่าใช้ command แล้ว ทั้งไฟล์ ทั้ง Hibernate option ที่ Shut down menu จะหายไปทั้งคู่เลย powercfg -h off

5.บอกว่าใช้ command Powercfg -h off

6.บอกว่าทำได้ 2 วิธี โดยวิธี command  คือ  powercfg.exe -h off

จะเห็นว่าส่วนมากบอกว่าทำผ่าน command ก็เสร็จได้เลย ลอง powercfg.exe -h off เปิด command as admin

ไฟล์หายไปทันทีจริง

ถ้าต้องการเปิดใช้งานใหม่ก็สั่ง powercfg.exe -h on

ถ้าต้องการเปลี่ยนขนาดของไฟล์ก็ powercfg.exe /hibernate /size 50

default คือ 75 หมายถึง 75% ของ ram ของเรา

และเรากำหนดได้ต่ำสุดคือ 50

ถึงเราจะสั่งมันว่าเอา 25 มันก็จะ Set ให้แค่ 50%

และถ้าเรากำหนดให้น้อยแล้วเวลาจะใช้มันต้องการเนื้อที่มากกว่าที่กำหนด [7]และ [8] บอกว่ามันจะ Error

 

โดยส่วนตัวจะขอเลือกใช้ hibernate ก็แล้วกันแล้วค่อย Restart อาทิตย์ละครั้งตามอีก Post นึงแนะนำ

โดยจะเซ็ตให้ใช้แค่ 50 เพราะก่อนจะ hibernate คงปิดโปรแกรมไปให้หมดก่อน มันจะได้ไม่ Error

เพราะที่ต้องการก็แค่อยากเปิดคอมเร็วๆแค่นั้นเอง ไฟล์ hiberfil.sys ก็เลยขอเล็กสุดเท่าที่ได้ไปเลย

 

เวลาจะใช้งานแล้วเห็นปุ่ม sleep มันเกะกะก็ปิดมันได้นะ แต่ต้องเข้าไปเซ็ตใน register

แล้วหลังจาก resume มาจาก hibernate มันจะให้ใส่ pass ด้วย ไม่รู้แก้ยังไง

 

1.http://helpdeskgeek.com/windows-7/windows-7-delete-hibernation-file-hiberfil-sys/

2.https://www.techsupportall.com/hiberfil-sys-file-delete-windows-10/

3.http://www.mvpskill.com/kb/วิธีลบไฟล์-hiberfil-sys.html

4.http://www.howtogeek.com/howto/15140/what-is-hiberfil.sys-and-how-do-i-delete-it/

5.https://www.raymond.cc/blog/is-it-safe-to-delete-hiberfilsys-and-pagefilesys/view-all/

6.http://www.techrepublic.com/blog/tr-dojo/delete-hiberfilsys-by-disabling-windows-hibernate-function/

7.http://download.microsoft.com/download/7/E/7/7E7662CF-CBEA-470B-A97E-CE7CE0D98DC2/HiberFootprint.docx

8.http://www.zedt.eu/tech/windows/configure-hibernation-and-hiberfil-sys-filesize/