การปรับแต่ง iphone และ ipad เพื่อให้กินแบตน้อยลงหลังจาก update ios7

หลังจากอัพเดตก็รู้สึกว่าลดลงเร็ว และเครื่องก็ช้า เปิดเว็บ2-3 tab เริ่มอืด เมื่อก่อนไม่เคยเป็น

แบตก็หมดเร็ว เลยไป search ว่า ios 7 battery

แล้วเลือกเข้าไปอ่านตามเว็บที่รู้จักว่าน่าจะดังๆ

1.http://www.huffingtonpost.com/2013/09/30/ios-7-battery-life_n_4016255.html

-ปิด Spotlight search (Settings, General then Spotlight search ติ๊กออกให้หมด)

-ลดความสว่าง เอาแค่ 25% พอ

-เปิด Reduce Motion (Settings, General, then Accessibility, Reduce Motion ใน ipad2 มี แต่ใน iphone 4 ไม่มี)

-ปิด Bluetooth

-ปิด auto download(Settings, iTunes & App Store, Automatic Downloads ปิดให้หมด music, apps, books.)-ปิด Location Services (Settings, Privacy, Location Services.)-เปลี่ยน background ให้เป็นภาพนิ่ง

2.http://mashable.com/2013/10/11/ios-7-battery-life/

เพิ่มเติมจากอันแรกคือ

-ปิด Background App Refresh(Settings > General > Background App Refresh)

3.http://blogs.computerworld.com/ios/22982/seven-power-saving-tips-ios-7

-ปิดการสั่น (Settings>Sounds.)

-Notification Center เอาออกให้หมดให้เหลือแต่ที่เราต้องการ (Settings>Notification Center)

4.http://gizmodo.com/how-to-take-care-of-your-smartphone-battery-the-right-w-513217256/1416982678

-ปิด Ask to Join Networks(Settings>>Wi-Fi)

-ปิด auto-brightness(Settings>>Wallpapers & Brightness)

-ใช้ fetch แทน push (Settings>>Mail, Contacts and Calendar>>Fetch New Data ปิด push แล้วเลือก fetch ให้หมด แล้วตั้งเวลาเอาแทนว่าทุกๆ 15, 30 นาที)

5.http://howto.cnet.com/8301-11310_39-57604792-285/for-longer-battery-life-change-these-ios-7-settings/

-มีซ้ำกับข้างบนหมดแล้ว