การบันทึกเสียงการสนทนาของโปรแกรม Skype

เวลาบันทึกจะมีปญหาเรื่องได้ยินเสียงเขา แต่ไม่ได้ยินเสียงเรา

มันเป็นเพราะการตั้ง Default Device มันมี 2 แบบ

คือ Default Device ธรรมดา กับ Default Communication Device

เวลาจะบันทึกเสียงที่เราได้ยิน ตรง Recording Devices

เราก็ตั้งให้ Stereo Mix เป็น Default Device

ส่วน Microphone เราก็ตั้งให้เป็น Default Communication Device

แค่นี้เราก็จะสามารถบันทึกได้ทั้ง เสียงที่เราได้ยินและสิ่งที่เราพูดใส่ไมค์ได้

ถ้า Stereo Mix ไม่มีให้คลิกขวาแล้วเลือก Show Devices

ถ้ายังไม่มีให้ลง Driver ของ Soundcard ถ้า onboard ก็ลง sound ของ Mainboard