การทำให้ Uploadify ส่งค่าตัวแปรไปให้ server ในภาษาไทย

Uploadify เป็น plugin ของ jQuery ใช้ในการ upload file ขึ้นเว็บ

แต่ที่เจอปัญหามาตลอดคือมันรองรับกับภาษาอังกฤษ

เวลาที่เราส่งภาษาไทยเข้าไปมันจะกลายเป็น ลองดู

ที่มันเป็นยังงั้นเพราะเวลาส่งมันจะแปลงข้อมูลด้วย ISO-8859-1(อ่านเจอตามเว็บบอร์ดแต่จำที่มาไม่ได้แล้ว)

ดังนั้นที่ Server ตอนรับต้องรับมาด้วย ISO-8859-1 ถ้ารับตามปกติโดยใช้ UTF-8 มันก็จะอ่านไม่ออกเป็นภาษาต่างดาว

วิธีแก้คือแปลงจาก ISO-8859-1 เป็น UTF-8

ในภาษา Java Code ที่ใช้

ได้มาจาก http://stackoverflow.com/questions/13412174/how-to-convert-utf8-string-to-utf16?lq=1

String param = request.getParameter(“param”);

String con = new String(param.getBytes(“ISO-8859-1”), “UTF-8”);

ก็จะได้ภาษาไทยที่ถูกต้อง