การทบทวนคือหัวใจของการเรียนรู้

มี VDO สอนเรื่องการเรียนหนังสือให้เก่งด้วยการทบทวนสิ่งที่เรียนมา
โดยให้ทบทวนดังนี้แล้วจะจำได้
ครั้งที่ 1 คือ ทบทวนทันที่หลังเรียนจบ
ครั้งที่ 2 หลังผ่านไป 1 วัน
ครั้งที่ 3 หลังผ่านไป 1 สัปดาห์
ครั้งที่ 4 หลังผ่านไป 1 เดือน
ครั้งที่ 5 ก่อนสอบ

เกิดความสนใจในเรื่องการทำซ้ำเลยไปหาข้อมูลเพิ่มปรากฏว่าเจอหลายแห่งมากที่พูดเรื่องนี้
แต่แตกต่างกันตรงจำนวนครั้งและการเว้นระยะห่างของการทบทวน

เช่น
1.http://www.slideshare.net/axonify/leveraging-the-latest-in-brain-science-to-deliver-the-next-generation-of-elearning-41121471
หลังเรียนมาแล้วไม่ทำอะไรเลย ผ่านไป 30 วันจะเหลือ 20%
แต่ถ้าทบทวนหลังเรียนอีก 3 ครั้ง ผ่านไป 30 วันจะคงเหลือ 90%
โดยทบทวนประมาณวันที่ 4, 12, 20
นอกนี้ยังมีความรู้อื่นอีกจาก slide อันนี้

keyword คือคำว่า Spaced Repetition

http://lifeinthefastlane.com/learning-by-spaced-repetition/
http://www.supermemo.com/english/princip.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Spaced_repetition