การทดสอบ Website โดยใช้ IE

กด F12 แล้วจะขึ้น Developer มาให้ เราสามารถเลือก Version ของ IE ที่เราต้องการได้