การตรวจ json ที่อยู่บนหน้าเว็บ

เวลาทำงานไปสักพักแล้วอยากจะแก้ไขโครงสร้างข้อมูล json
แต่มันจะลำบากว่าของเดิมมันเป็นยังไง จึงหาวิธีแก้คือ
ใน javascript ของเรา ให้ใส่การแสดงค่าออก console ไว้
แล้วพอเปิดจากหน้าเว็บเราก็กดดู console ได้ ว่าค่ามันเป็นยังไง

console.log( “json: ” + JSON.stringify(json) );

เมื่อเปิดเว็บเราก็กดดู console จะเห็นค่าที่เรา log ไว้

แต่ค่ามันไม่จัดไว้ให้ดูเป็นโครงสร้างง่ายๆจึงต้องเอาไปให้เว็บจัดให้ที่ http://jsonlint.com/