การชี้ Domain ให้มันชี้ไปที่ Host ที่เราเช่า

โดยปกติแล้วเวลาเราจ่ายเงินจด Domain เขาจะแถมเรื่อง DNS ที่เป็นตัวชี้ไปหา Host ให้อยู่แล้ว

เราก็อาศัย DNS Server ที่เขาให้นั้นเป็นตัวทำงาน

อย่างที่กำลังใช้อยู่ก็เข้าไปตรงที่ มีคำว่า
Zone Records กับ
Zone Management

แล้วไปใส่ ข้อมูลให้มันชี้ไปหาเลข IP ที่เป็นของ Server เราเองดังนี้

Host                Address
*                      192.168.xxx.xxx
@                    192.168.xxx.xxx
www                192.168.xxx.xxx

ของ Moniker มันจะมี * กับ @ มาให้แล้วตั้งแต่แรก และชี้ไปที่ 209.222.14.3 ซึ่งคงเป็น โฆษณาที่มา deal กับ Moniker
เราจะต้องเพิ่มเข้าไปเอง 1 record คือ www

เมื่อชี้ไปหาเสร็จแล้ว ก็ต้องเข้าไปที่ server ที่เราระบุ IP นั้น เพื่อจัดการกับ domain ต่างๆ
กรณีของ linux

ความรู้เพิ่มเติม
Type A คือ เป็นการแปลง Domain เป็นเลข IP
* หมายถึง subdomain ข้างหน้าเป็นอะไรก็ตาม จะเข้ามาตาม address ที่ระบุ
เช่น test.domain.com blog.domain.com ทุกตัวจะชี้มาที่ IP ที่กำหนดหมด
@ หมายถึง แบบเดียวกับ empty string เช่น http://domain.com
www หมายถึง www.domain.com

อ้างอิง
http://guides.webbynode.com/articles/webbymanager/dns-setup.html
บอกว่า leave the Name empty. This will make http://dnskings.com

https://help.hover.com/entries/21204757-How-to-Edit-DNS-records-A-CNAME-MX-TXT-and-SRV
An @ in the Hostname represents the blank record for the root domain awesomelawncare.com

http://dyn.com/support/record-types-standard-dns/
www in www.domain.com
Using a single asterisk (*) generates a wildcard record, which resolves for all possible subdomains
(e.g. www.domain.com, ftp.domain.com, asdf1234.domain.com)