การกำหนด Cell ใน LibreOffice ให้ไม่เปลี่ยนเวลาใช้สูตร

เวลาที่เราสร้างสูตรขึ้นมาเสร็จแล้ว ต้องการลากสูตรนั้นให้ใช้กับทุกๆ Column

มันจะทำการเปลี่ยนแปลงการคำนวนไป Cell ถัดไปให้อัตโนมัติ

แต่ถ้ามีบาง Cell ในสูตรของเรา ที่ไม่ต้องการให้เปลี่ยนไปตาม Column

ให้เราใส่เครื่องหมาย $ ไว้หน้า Column หรือ Row เช่น

$A$1 แปลว่าให้ใช้ Cell นี้ไม่มีการเปลี่ยน

A$1 แปลว่าให้ใช้ Row 1 เท่านั้น

$A1 แปลว่าให้ใช้ Column A เท่านั้น

1.https://help.libreoffice.org/Calc/Addresses_and_References,_Absolute_and_Relative