การเพิ่มโปรแกรมต่างๆ ให้เข้าไปอยู่ในเมนู Send to ของ Windows

คือให้เรา Copy Shortcut ของโปรแกรมนั้นไปใส่ไว้ใน Folder นี้ C:\Users\<name>\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo ตรง <name> ก็ใส่ชื่อ User ของเราเข้าไป หรือเปิด Folder ขึ้นมาแล้วพิมพ์ shell:sendto เข้าไปตรง Path แล้ว Enter ได้เลย Send to นั้นจะมีขึ้นมาให้เราเรียกใช้เมื่อคลิกขวาไปที่ไฟล์หรือ Folder ต่างๆ เมื่อเลือกโปรแกรมไหนก็จะเป็นการส่งไฟล์นั้นไปให้โปรแกรมที่เราเลือกทำงานให้ เมื่อเราเอา Shortcut ของโปรแกรมต่างๆไปใส่ใน Folder SendTo เรียบร้อยแล้ว จะทำให้ Context menu หรือ เมนูคลิกขวาที่ชื่อ Send to จะมีโปรแกรมนั้นเพิ่มเข้ามาให้เราเลือกใช้ ซึ่งถ้าเรามีการใช้งานที่ต้องใช้โปรแกรมบางอย่างเปิดใช้งานบ่อยๆจะสะดวกมากและยังสามารถเลือกทีเดียวหลายๆไฟล์แล้ว Send to ไปที่โปรแกรมได้ในคลิกเดียวเลย หรือจะประยุกต์ใช้โดยการ Send to ไป Folder ต่างๆก็ได้ 1.https://www.howtogeek.com/howto/windows-vista/customize-the-windows-vista-send-to-menu/