ทดลองเรื่องการกิน Bandwidth ของ Chrome Remote Desktop เวลามีการใช้งานเสียง

Chrome Remote Desktop เป็นโปรแกรมควบคุมหน้าจอระยะไกล เวลาใช้งานมันจะส่งทั้งภาพและเสียงจากอีกเครื่องมาให้เราดูและฟัง แต่ถ้า Remote ไปทำงานที่ทำมันไม่ได้ต้องใช้งานเกี่ยวกับเสียง แล้วเปิดใช้งานเสียงไว้ก็กลัวจะเปลือง Bandwidth และอาจจะทำให้การรับส่งข้อมูลช้าลง และหลังจากหาข้อมูลก็ไม่เจอว่ามันมีตัวเลือกให้ปิดได้ จึงต้องทดลองด้วยตัวเองว่าจะทำยังไงได้บ้างให้มันไม่ต้องส่งข้อมูลเสียงมาให้เปลืองข้อมูล จากการทดลองสรุปว่า ถ้าเราไม่ได้เปิดโปรแกรมอะไรที่มีเสียงมันก็จะไม่มีการส่งข้อมูลมาหาเรา หรือถ้าเราเปิดเพลงอยู่แค่เราปิดเสียงเครื่องที่เรา Remote ไปหาหรือเบาให้เหลือ 0 มันก็จะไม่ส่งข้อมูลเสียงมาให้เราเหมือนกัน ส่วนเวลาเปิดเพลงฟังแล้วไม่มีการปิดเสียงมันจะกินเน็ตเราไป ประมาณ 20-30 KiB/s ไม่แน่ใจว่าคิดไปเองหรือเปล่า แต่เวลาเปิดเสียงเครื่องที่เรา Remote ไปหาดังๆมันกิน Bandwidth ที่ 30 KiB/s ตอนเบาเสียงลงมามันกินที่ 20 KiB/s

การทำ Icon Show Desktop ไว้ที่ Taskbar

สร้าง New Shortcut โดยใส่ค่านี้เข้าไป %windir%\explorer.exe shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257} ไม่รู้เหมือนกันว่าค่านี้มันคืออะไรและเอามาจากไหน แต่หามาหลายที่เขาก็ให้มาเลย เสร็จแล้วการจะเอาไปไว้บน Taskbar ก็ Click ขวาเลือก Pin to taskbar จบ สามารถเปลี่ยนรูป Icon เป็นรูปที่ต้องการได้เลยโดย Click ขวา Properties > Change Icon จากที่หามามันมีอีกวิธีหนึ่ง แต่วิธีนี้ดูแล้วง่ายสุดแล้ว 1.https://troubleshooter.xyz/wiki/add-show-desktop-to-taskbar-windows-10/