เปิดไฟล์วีดีโอด้วย 2 Subtitle

คือตอนแรกต้องการจะตรวจดูซับของไฟล์วีดีโอที่ทำการแปลงไว้ แต่มันยุ่งยากต้องมาคอยกดทีละซับ จึงลองหาดุว่ามันมีไหมให้เราเปิดพร้อมกันไปเลย พอลองหาดูมันก็เจอ https://www.raymond.cc/blog/playing-two-subtitles-at-the-same-time-in-dvd-player-and-computer/ เลือกใช้โปรแกรม Potplayer การตั้งค่าให้มันเปิดทั้งสองเลยตลอดทุกครั้งที่เปิดไฟล์ Preferences > Subtitles > Language/Sync/Other > Turn on 2nd subtitle ตรงช่อง Preferred languages ถ้าเราเลือกแสดง menu อังกฤษมันก็จะใส่เป็น encc eng en english ให้อัตโนมัติ ถ้าเราเปลี่ยนเป็นไทยมันจะได้เป็น thcc tha th thai การเปลี่ยนภาษา Preferences > General > Language

ทดสอบการ Compress ข้อมูล

zip ของ windows 7z ของ 7z(Default) zip ของ 7z(Default) 7z ของ 7z(Fastest+LZMA2) 7z ของ 7z(Fast+LZMA2) ไฟล์ที่ทดสอบประกอบด้วยหลายประเภทเป็นพวกเอกสาร เสียง วีดีโอ รวมขนาด 165 MB ผลการทดลอง zip ของ windows ใช้เวลา 36 Sec ได้ขนาด 126 MB 7z ของ 7z ใช้เวลา 33 Sec ได้ขนาด 115 MB zip ของ 7z ใช้เวลา 8 Sec ได้ขนาด 125 MB 7z ของ 7z(Fastest+LZMA2) ใช้เวลา 12 Sec […]

Search Plugin ใน WordPress

มันไม่มีการให้เราเรียงผลการค้นหาเลย ถ้าเจอออกมาเยอะก็ต้องไล่หาไปหลายหน้า แต่อย่างน้อยมันก็เรียงตามคำที่ตรง ดังนั้นหน้าแรกๆก็คงครอบคลุม Plugin ที่เราต้องการได้ แต่เพิ่มวิธีให้เรากรองเร็วขึ้นโดย ต้องการหาตัวที่มีคนติดตั้งล้าน, แสน, หมื่น เราก็ค้นว่า

Notepad++ disable opening previous files

Preferences > Backup แล้วไปเปลี่ยนมัน แต่บางทีก็มีประโยชน์ ดังนั้นถ้าไม่อยากให้จำเราก็กด Close All ก็ได้มันมีปุ่มอยู่

สำรวจ Usage หรือ Market Share

http://w3techs.com/technologies/history_details/os-linux/all/y http://w3techs.com/technologies/overview/web_server/all Java Tools and Technologies Landscape for 2014 The Great Java Application Server Debate with Tomcat, JBoss, GlassFish, Jetty and Liberty Profile The Ultimate Java Web Frameworks Comparison: Spring MVC, Grails, Vaadin, GWT, Wicket, Play, Struts and JSF The Great Java Application Server Debate with Tomcat, JBoss, GlassFish, Jetty and Liberty Profile Java Tools […]

ตระกูลต่างๆของ Linux

เวลาจะ Download โปรแกรมเราจะงงว่าตัว Linux ที่เราใช้อยู่มันคือตัวไหนเช่น ใช้ OpenSUSE แล้วเวลาจะ Download โปรแกรม SpiderOak มันมีให้เราเลือก Debian Based Fedora Based Slackware Based libreoffice/openoffice Linux x64 (deb) Linux x64 (rpm) virtualbox Debian-based Linux distributions = Ubuntu/Debian ? RPM-based Linux distributions = Fedora/RHEL/openSUSE ? dropbox .deb = Ubuntu/Debian .rpm = Fedora หาว่าตระกูลไหนที่นิยมใช้ทำ Server (Linux For Server Hosting) The Three Best Free […]