เรื่องกล้องวงจรปิด

ส่วนประกอบหลักๆ

1.กล้อง คุณสมบัติสำคัญคือ เลนส์ ไม่ใช่ TVL

จากลิ้งนี้ http://cctvcheck24.com/คู่มือการซื้อกล้องวงจรปิด.html

บอกว่า คนส่วนมากจะเข้าใจผิดคิดว่า TVL สำคัญ เป็นความคมชัด แต่ความจริงคือ มันมีผลน้อยมาก  380 TVL กับ 700TVL ตัว 700TVL จะทำให้เราสามารถอ่านป้ายทะเบียนได้ชัดขึ้นแค่อีกครึ่งเมตร จาก 300 TVL มองชัดที่ 15 เมตร 700TVL มองชัดเพิ่มขึ้น 15 เมตรกว่า

คุณสมบัติอันนี้ มันเป็นเหมือนหน่วยของระยะทางที่สามารถมองเห็นได้ชัดมากกว่าจะมองว่ามันคือหน่วยของความคมชัด

ดังนั้นเราก็เลือกที่เป็นค่ามาตรฐานก็พอไม่ต้องมาก คือ 400-500 ถือว่าปานกลาง ถ้า 500 ขึ้นไปก็คือสูง

ส่วนสิ่งที่สำคัญจริงๆที่มีผลต่อความคมชัด เขาบอกว่ามันคือ เลนส์ มากกว่า

เขาจึงบอกว่า เลนส์ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อจะต้องเลือกกล้อง

ส่วนเท่าไหร่แบบไหน จะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มอีกที

2.เครื่องบันทึก  คุณสมบัติสำคัญคือ ความคมชัดในการบันทึก, ความจุ Harddisk, ความง่ายในการเอาข้อมูลออกมาใช้งาน

ก็คือ มีกล้องดีแต่การบันทึกแย่ ภาพมันก็ออกมาไม่ชัด ความสำคัญจึงเป้นความคมชัดของการบันทึก

แบ่งเป็น 3 ระดับ ดีสุดคือ Full D1, ปานกลาง Half D1, แย่สุด CIF

ข้อมูลจากที่เดิมคือ http://cctvcheck24.com/วิธีการเลือกซื้อDVRของกล้องวงจรปิด.html

แนะนำว่าต้องเลือก D1 เท่านั้น

ส่วนความจุ ยิ่งเยอะก็ยิ่งบันทึกของเก่าเก็บไว้ได้นาน เลือกได้ตั้งแต่ เล็กๆ 500GB, ปานกลาง 1000GB, มากคือ 2000GB

3.สายสัญญาณ

ข้อมูลจาก http://cctv-okami.com/

สาย LAN, RG 6, ไฟเบอออฟติก

แบบประหยัดคือ สาย LAN ประหยัด ใช้ได้ใกล้ๆ คุณภาพน้อยกว่าอีก 2 แบบ

RG 6 ใช้สำหรับระยะทางไกลๆ คุณภาพดี แต่ราคาก็มากกว่า

4.จอดูภาพ