เริ่มต้นใช้งาน WordPress

บันทึกไว้ว่าวันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มเขียน
17 ธันวาคม 2554